2020-12-06-025130915.jpg

הבית הנושם

תהליכי ליווי אישי, תרפיה ומפגשי השראה ויצירה למבקשים לגלות את החדש שבמעמקי היותם.

"כל אדם הוא בית, בית נושם. הבית נמצא בתוכך."

עמית תורג'מן

"הדבר שהכי רציתי כל חיי הוא להיות פשוט אני, בלי מאמץ, לנוח בתוך עצמי ולבטא אותי בחופשיות בחיים האלה. היתה בי הרגשה שיש בי כל כך הרבה "אני", ש"אני" מלא בסתירות וניגודים ומאבקים פנימיים שגרמו לי להטיל ספק בעצמי, בבחירות שלי ובביטוי וההגשמה שלי בעולם. יצאתי לבנות גשרים שיחברו בין החלקים השונים שלי ויביאו לי חופש, ביטחון ומימוש-

ככה נולד הבית הנושם."

עמית תורג'מן