היצירה שבי

מתוך התערוכה: "חדר: דיאלוגים עם הנשמה" שהוצגה בחלל האקווריום של בית התרבות FRESCO בתחנה המרכזית ת"א, אוגוסט 2020

1/2